ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

{{ศิลปินแห่งชาติ/ศิลปะการแสดง}}
{{รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{นักแสดงสมทบชายดีเด่น รางวัลโทรทัศน์ทองคำ}}
{{เกิดปี|2464}}{{ตายปี|2536}}
994

การแก้ไข