ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

* [http://www.lib.ru.ac.th/journal/chalun.html ศิลปินล้านนา จรัล มโนเพ็ชร]จากสำนักหอสมุดกลาง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
{{รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม}}
 
{{เกิดปี|2498}}{{ตายปี|2544}}
994

การแก้ไข