ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทพธิดาป่าคอนกรีต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== รายชื่อนักแสดง ==
{| class="wikitblpe"wikitblpe"100%
*[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]] รับบท พฤกษ์
|-
* [[กัญญา รัตนเพชร์]] รับบท แววดาว
*|พฤกษ์||[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]] รับบท พฤกษ์
* [[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]] รับบท แววเดือน
|-
*[[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]] รับบท ธรรธนพ
* |แววดาว||[[กัญญา รัตนเพชร์]] รับบท แววดาว
* [[ภูษณะ บัวงาม]] รับบท พงษ์สิทธิ์
|-
* [[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]] รับบท ยืนยง
* |แววเดือน||[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]] รับบท แววเดือน
* ปริตา ไชยรักษ์ รับบท ใยไหม
|-
* [[มาริสา แอนนิต้า]] รับบท ยุดาวดี
*|ธรรธนพ||[[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]] รับบท ธรรธนพ
* วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบท ชัย
|-
* [[รัศมี ทองสิริไพรศรี]] รับบท กอบแก้ว
|พงษ์สิทธิ์||[[ภูษณะ บัวงาม]]
* [[แพร เอมเมอรี่]] รับบท ดลฤทัย
|-
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] รับบท อนุชา
* |ยืนยง||[[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]] รับบท ยืนยง
* [[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]] รับบท เมญ่า
|-
* [[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]] รับบท ไปรมา
* |ใยไหม||[[ปริตา ไชยรักษ์ รับบท ใยไหม]]
* [[สิริลภัส กองตระการ]] รับบท มาริสา
|-
* [[ธรณสร กุมชพร]] รับบท ปุ๊ก
*|ยุดาวดี|| [[มาริสา แอนนิต้า]] รับบท ยุดาวดี
* [[หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล]] รับบท เจนจบ
|-
* พิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่ รับบท พิมพ์ชนก
* |ชัย||วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบท ชัย
* [[ต๋อง ชวนชื่น]] รับบท เฮียฮ้อ
|-
* [[ราตรี วิทวัส]] รับบท นางเปลี่ยน
*|กอบแก้ว|| [[รัศมี ทองสิริไพรศรี]] รับบท กอบแก้ว
|-
* |ดลฤทัย||[[แพร เอมเมอรี่]] รับบท ดลฤทัย
|-
* |อนุชา||[[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] รับบท อนุชา
|-
* |เมญ่า||[[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]] รับบท เมญ่า
|-
* |ไปรมา||[[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]] รับบท ไปรมา
|-
* |มาริสา||[[สิริลภัส กองตระการ]] รับบท มาริสา
|-
* |ปุ๊ก||[[ธรณสร กุมชพร]] รับบท ปุ๊ก
|-
* |เจนจบ||[[หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล]] รับบท เจนจบ
|-
* |พิมพ์ชนก||พิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่ รับบท พิมพ์ชนก
|-
* |เฮียฮ้อ||[[ต๋อง ชวนชื่น]] รับบท เฮียฮ้อ
|-
|นางเปลี่ยน||[[ราตรี วิทวัส]]
|-
* สุทธิ์คุณ วันทานุ รับบท แป้น
* ชมวิชัย เมฆสุวรรณ รับบท เปี๊ยก
* [[วัชรเกียรติ บุญภักดี]] รับบท เจ้าพ่อค้ายา (รับเชิญ)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม