ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทพธิดาป่าคอนกรีต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ยืนยง||[[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]]
|-
|ใยไหม||[[ปริตา ไชยรักษ์ ]]รับบท ใยไหม
|-
* |ยุดาวดี||[[มาริสา แอนนิต้า]] รับบท ยุดาวดี
* วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบท ชัย
|-
* [[รัศมี ทองสิริไพรศรี]] รับบท กอบแก้ว
*|ชัย|| วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบท ชัย
* [[แพร เอมเมอรี่]] รับบท ดลฤทัย
|-
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] รับบท อนุชา
*|กอบแก้ว|| [[รัศมี ทองสิริไพรศรี]] รับบท กอบแก้ว
* [[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]] รับบท เมญ่า
|-
*|ดลฤทัย|| [[แพร เอมเมอรี่]] รับบท ดลฤทัย
|-
*|อนุชา|| [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] รับบท อนุชา
|-
*|เมญ่า|| [[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]] รับบท เมญ่า
|-
* [[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]] รับบท ไปรมา
* [[สิริลภัส กองตระการ]] รับบท มาริสา
ผู้ใช้นิรนาม