ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|order4 = [[กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน]]
|term_start4 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order5 = [[คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ]]
|order5 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
|term_start5 = [[1118 ตุลาคมเมษายน]] [[พ.ศ. 25592560]]
|order56 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
|order6 = กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
|term_start6 = [[2611 พฤษภาคมตุลาคม]] [[พ.ศ. 25602559]]
|order7 = กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารพัฒนาการจัดการการทำงานของคนศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างด้าวประเทศ
|term_start7 = [[2226 มิถุนายนพฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|order8 = กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
|term_start8 = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2560]]
|children =
|birth_date = [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2499]]
การทำงานของคนต่างด้าว<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF</ref> ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
 
[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5667/2557 กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6771/2557 และกรรมการใน[[คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ]] ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7172/2557
 
 
== ประวัติ ==
34,739

การแก้ไข