ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิไดโงะ"

** พระราชโอรสองค์ที่ 16 : เจ้าชายนะริอะกิระ ([[จักรพรรดิมุระกะมิ]]) (1469 – 1510)
 
* '''พระสนม[[เจ้าหญิงพระชายา]]''' : [[เจ้าหญิงอิชิ]] (? – 1442) - พระราชธิดาใน [[จักรพรรดิโคโก]] , พระขนิษฐาร่วมพระราชมารดาในจักรพรรดิไดโงะ
** พระราชธิดาองค์ที่ 1 : เจ้าหญิงคันชิ (1442 – ?)
 
* '''พระสนม''' : มินะโมะโตะ โนะ วะชิ (? - 1490) - พระราชธิดาใน [[จักรพรรดิโคโก]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม