ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหวียตมิญ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== [[ยุทธการที่เดียนเบียนฟู]] ===
[[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2497]] ฝ่ายเวียดมินห์ได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสใน[[ยุทธการที่เดียนเบียนฟู]] ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำสัญญาสงบศึกที่[[กรุงเจนีวา]] เรียกว่า [[อนุสัญญาเจนีวา]] มีสาระสำคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ [[เวียดนามเหนือ]]และ[[เวียดนามใต้]] โดยใช้เส้นรุ้งที่ 17 เหนือ ซึ่งผ่าน[[เมืองกว๋างจิ]] ตามแนว[[แม่น้ำเบ๊นหาย]] เป็นเส้นแบ่งเขตแดน และให้เวียดนามเหนือ [[เวียดนามใต้]] [[ลาว]] และ[[กัมพูชา]] ซึ่งเคยรวมเป็น[[อินโดจีน]]ของฝรั่งเศส]]ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2468]] แยกออกเป็น[[รัฐอิสระ]] พ้นจาก[[การปกครองของฝรั่งเศส]] พื้นที่บริเวณเส้นรุ้ง 17 องศาเหนือ มีเขตแดนปลอดทหารด้านละไม่เกิน 5 กิโลเมตร
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม