ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาแชต"

ภาษาแชต(แก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
(ภาษาแชต(แก้ไข))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ภาษาแชต''' (chatspeak) คือ รูปแบบการใช้ภาษาที่เน้นการสนทนาแบบเป็นกันเอง ไม่ใช้'''อักขรวิธี'''ทางการ มักปรากฏในรูปของข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นอักขระ ภาษาแชตปรากฏให้เห็นอยู่ตามที่ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ อาทิเช่น กระทู้ใน'''กระดานข่าวสาร''' สารที่ส่งผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ หรือ'''ข้อความสั้น'''ทางโทรศัพท์มือถือ
 
== ประวัติ ==
ภาษาแชตเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายทางเช่น ความรีบเร่ง การระบายอารมณ์ การอยากลองสิ่งแปลกใหม่ การตามเทรนด์ และที่สำคัญคือ ความรวดเร็ว การแชตต้องการความรวดเร็ว ต้องการเพียงสื่อความหมายกันเท่านั้น บางครั้งที่จะระบายอารมณ์ มักจะกดแป้นแรง ๆ ค้าง เช่น ''เบื่อออออออออออออออออโว้ยยยยยยยยยยย'' เป็นต้น และมักจะตัดวรรณยุกต์ออก เพื่อความรวดเร็ว จนเกิดความชินแล้วใช้ต่อเรื่อยมา
32

การแก้ไข