ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการเชิงอนุพันธ์"

'''สมการเชิงอนุพันธ์''' (Differential equation) หมายถึง สมการที่มีอนุพันธ์ต่างๆของฟังก์ชั่นฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่า (unknown function) หนึ่งฟังก์ชั่นฟังก์ชันหรือมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันปรากฏอยู่ คำว่า Differential equation (aequatio differentialis) เริ่มใช้โดย ไลน์นิตซ์ ในปี ค.ศ. 1676
เป็นรูปแบบสมการหนึ่งใน[[คณิตศาสตร์]] เป็นพื้นฐานที่สำคัญในสาขา[[คณิตศาสตร์ประยุกต์]] ในทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะว่ากฏเกณฑ์และปัญหาต่างๆ ในสาขาวิขาเหล่านี้ล้วนพิจารณาเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์แทบทั้งสิ้น เช่น[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน]] ปัญหาของการนำความร้อนในแท่งโลหะ การหาปะจุหรือกระแสในวงจรไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น
366,223

การแก้ไข