ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานอากาชิไคเกียว"

 
== ประวัติ ==
ก่อนที่จะมีการสร้าง'''สะพานอะกะชิ-ไคเคียว'''ขึ้น การเดินทางข้าม[[ช่องแคบอะกะชิ]]ต้องใช้บริการ[[เรือข้ามฟาก]] ซึ่งมีความอันตรายสูงมาก เนื่องจากช่องแคบอะกะชิเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่หนาแน่นแห่งหนึ่ง อีกทั้งภัยธรรมชาติรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
 
กระทั่ง ในปี [[ค.ศ. 1955]] ได้เกิดเหตุการณ์เรือข้ามฟากสองลำเกิดอับปางลงกลางทะเล ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนมากเป็นเยาวชนจำนวน 168 ราย อันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจ ทำให้[[รัฐบาลญี่ปุ่น]]ในขณะนั้นริเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานแขวนขึ้นในบริเวณดังกล่าว
 
ซึ่งแผนการเดิมนั้นสร้างเป็นสะพานสำหรับ[[รถยนต์]]และทาง[[รถไฟ]] แต่เมื่อมีการลงมือก่อสร้างสะพานขึ้นในปี [[ค.ศ. 1986]] ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบให้เป็นสะพานสำหรับรถยนต์เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วยถนน 6 เลน การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1986 และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ [[5 เมษายน]] [[ค.ศ. 1998]]
 
== รูปภาพ ==
ผู้ใช้นิรนาม