ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี11_ชื่อ =
| รัฐมนตรี11_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[นันทวัลย์ ศกุนตนาค]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/17.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๑๗ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สุชาติ สินรัตน์
36,095

การแก้ไข