ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสตึกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเมืองสตึก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสตึกและบางส่วนของตำบลนิคม
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเมืองนิคม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสตึก)
* '''เทศบาลตำบลศรีสตึก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสตึก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสตึก)
* '''เทศบาลตำบลดอนมนต์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมนต์ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลสะแก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะแกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสตึก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งวังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองแกทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม