ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|order6 = กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
|term_start6 = [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|order7 = กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
|term_start7 = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2560]]
|children =
|birth_date = [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2499]]
}}
 
นาย เจน นำชัยศิริ เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ[[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)<ref>[http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Board/Board_Profile/MR_Chen.pdf ประวัติกรรมการ]</ref>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา<ref>[https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=7780&lang=th สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]</ref>กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF</ref> กรรมการในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF</ref> ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
 
[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557
33,680

การแก้ไข