ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เล่าจื๊อ"

เต๋า ,ชนะโดยไม่ต้องรบ
(เต๋า ,ชนะโดยไม่ต้องรบ)
 
ถึงแม้ว่าเล่าจื๊อจะไม่ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมหยั่งลึกได้เทียบเท่ากับ ขงจื๊อ ในอารยธรรมจีน แต่ท่านก็ยังเป็นที่เคารพนับถือโดยทั่วไป ทั้งแนวความคิดและการปฏิบัติตามหนทางแห่งเต๋า
 
เมื่อ 2,500 ปีก่อน ท่านเล่าจื้อ เคยเสนอให้รัฐซ่งเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ สงบศึก 10 แคว้นใหญ่ ตัองเริ่มจากสองรัฐใหญ่เหมือนปลาใหญ่ 2 ตัว เป็นผู้คุ้มครองปลาเล็กๆก็จะสงบลงเอง 
 
ผลงานเด่นของท่านเล่าจื้อคือทำให้ 10 แคว้นลงนาม ไม่รบกัน ช่วยกันป้องกันคนนอกด่าน 
 
ดังนั้นฮ่องเต้ฮั่นอู๋ตี้จึงพยายามให้2ประเทศใหญ่  คือจีนและโรมัน เจรจาสงบศึก เพื่อบีบให้ประเทศเล็กๆเลิกรบ จนเกิดเส้นทางสายไหม
 
ในปัจจุบัน ก็มีอเมริกา กับจีน,รัสเซีย คานอำนาจกัน ทำให้โลกส่วนใหญ่ไม่รบกันเหมือนอดีต.
 
== อิทธิพลต่อปัญญาชนรุ่นหลัง ==
ผู้ใช้นิรนาม