ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ชื่ออังกฤษ=Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา}}
 
'''ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์''' ({{lang-en|Chulabhorn Royal Academy|CRA}}) สถาบันการศึกษาในกลุ่ม [[มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรี|สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗ หน้า ๑ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref> โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดีเข้าสู่วงการแพทย์
 
== ประวัติ ==
2,101

การแก้ไข