ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาดัม"

เพิ่มขึ้น 16 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตามคติของ[[ศาสนาคริสต์]]และ[[ศาสนายูดาห์]] อาดัมเป็นเพียงมนุษย์คนแรกของโลก แต่ตามคติของอิสลามอาดัมยังเป็น[[นบี]]ท่านแรกของ[[อัลลอฮ์]]ด้วย
 
อาดัมและภรรยาชื่อ[[เอวา]] เดิมพระเจ้าประทานอยู่ใน[[สวนเอเดน]] ต่อมาภายหลังถูก[[ซาตาน]]หลอกลวงให้ประพฤติผิด เกิดเป็นบาป ทำให้ถูกไล่จากสวนเอเดน
 
อิอิ
 
== คริสต์ศาสนา ==
ผู้ใช้นิรนาม