ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อย่าว่าร้ายผู้อื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ความเห็นตรงกัน
เพราะว่าหากคนที่ใช้แอบอ้างใช้ข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมถือว่าผิดกฎหมายตามพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าหากคุณแก้ไขข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทางที่ผิดหรือการหลอกลวงคนที่เดือนร้อนคือตัวคนที่คุณแอบอ้างหรือแก้ไขข้อมูลเขาโดยที่เขาไม่ต้องการวิพิเดียก็ไม่ต้องการให้คนทำความผิดทุกเรื่องแม้ในโลกออนไลน์แต่สังคมเปิดกว้างแล้วย่อมส่งผลต่อเจ้าของเนื้อหาได้
 
== ความเห็นไม่ตรงกัน ==
คนเขียนต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันได้ง่าย พึงนึกเสมอถึงการเขียนบทความใน [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]] และอย่าลืมว่า "พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิกิพีเดียเดียวกัน"
 
ตัวอย่างของการว่าร้ายผู้อื่น อย่างเช่น
 
:* ว่าในความคิดเห็นของบทความที่ขัดกับความคิดเห็นของตน
:* ว่าในข้อผิดพลาดคนอื่น
:* นอกจากนี้ระวัง ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเพศ เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา และมุมมองทางสังคม ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่'''ยอมรับไม่ได้''' และความเห็นบางส่วนอาจ'''ขัดต่อหลักกฎหมาย'''ด้วย
:* การขู่เข็ญ อย่างเช่น
:** การขู่ว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
:** การคุกคามนอกชุมชนวิกิพีเดีย
:** การก่อกวนหน้าผู้ใช้หรือหน้าพูดคุยของผู้ใช้คนนั้น
 
== ดังนั้น อย่าทำเด็ดขาด ==