ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัลแกรนด์"

=== ศูนย์การค้า ===
* [[เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9|'''เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9''']] ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก เป็นอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานความสูง 15 ชั้น ภายในประกอบไปด้วย [[ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน]] ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ลานไอซ์สเก็ต ศูนย์สุขภาพ สถาบันความงาม และศูนย์การศึกษา ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของ [[เซ็นทรัลพัฒนา]]
* '''เดอะ ช้อปเปส แกรนด์ พระราม 9''' เป็นโครงการศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าในพื้นที่ของเดอะแกรนด์ พระราม 9 กระจายตัวอยู่หลายจุดทั่วโครงการดังต่อไปนี้
** '''เดอะ ช้อปเปส แอท เบล แกรนด์ พระราม 9เบลล์''' ตั้งอยู่ในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารศูนย์การค้าความสูง 4 ชั้น โดยเป็นฐานใหญ่ของโครงการ เบล แกรนด์ อเวนิว ภายในประกอบไปด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต "วิลล่า มาร์เก็ต" ร้านค้า ร้านอาคาร สถาบันความงาม และลานกิจกรรม ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว
** '''ช้อปเปส แอท จี ทาวเวอร์''' ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก เป็นอาคารศูนย์การค้าความสูง 4 ชั้น และเป็นฐานใหญ่ของโครงการจีทาวเวอร์ส์ มีทางเชื่อมไปสถานีพระราม 9 ที่ชั้น B2 และทางเชื่อมเข้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ชั้น B1
 
=== อาคารใช้สอยอื่นๆ ===
* '''''อาคารที่พักอาศัย เบล แกรนด์ อเวนิว''''' ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารที่พักอาศัย 8 อาคาร ปัจจุบันเปิดใช้งานบางส่วน และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559
12,351

การแก้ไข