ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเอชเอฟ"

== ยูเอชเอฟในการสื่อสาร ==
=== โทรทัศน์ ===
[[ยู]]เอชเอฟ เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้คู่ขนานกับระบบ [[วีเอชเอฟ]] ของเครื่องส่งโทรทัศน์และเสาส่งระบบอนาล็อก และอาจจะเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกบังคับให้ส่งสัญญาณของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คาดว่าทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็น[[โทรทัศน์ระบบดิจิทัล]]ให้แล้วเสร็จภายในปี [[พ.ศ. 2558]]
 
== ยูเอชเอฟในวิทยุกระจายเสียง ==
ข้อดีของ VHF คือ คลื่นสามารถกระจายได้ไกล เหมาะสำหรับครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ข้อเสียก็มีคือโดนรบกวนง่ายและถ้าอยู่ในพื้นที่แออัดจะรับสัญญาณได้น้อย
[[หมวดหมู่:คลื่นความถี่]]
[[หมวดหมู่:โทรทัศน์]]
[[หมวดหมู่:เทคโนโลยีโทรทัศน์]]
 
[[หมวดหมู่:คลื่นความถี่]]
[[หมวดหมู่:โทรทัศน์]]
[[หมวดหมู่:เทคโนโลยีโทรทัศน์]]
[[หมวดหมู่:การสื่อสารไร้สาย]]
{{โครงสื่อสารมวลชน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม