ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปลื้อง ณ นคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Ads)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| father = ขุนเทพภักดี (เล็ก)
| mother = นางยกฮิ่น ณ นคร
| wife = นางเศนีย์ ณ นคร
| spouse = นุสบา คำบรรลือ 2450-2542
| period =
| genre =
ผู้ใช้นิรนาม