ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

==ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร==
* เครือวัลย์ สมณะ (ประธานกรรมการบริหาร พ.ย. 2546 - พ.ย. 2549)
* ศ. ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2550 - ก.พ. 2551)
* ศ. ดร. [[สมบัติ ธำรงธัญวงศ์]] (ประธานกรรมการบริหาร มิ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)
* ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2552 - ส.ค. 2553)
* ศ. ดร. [[ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์]] (ประธานกรรมการบริหาร ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558)
* จีราวรรณ บุญเพิ่ม (ประธานกรรมการบริหาร ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน2560)
 
== สถานที่ตั้ง ==
54,886

การแก้ไข