ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสรีภาพสื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
</center>
]]
'''เสรีภาพของสื่อ''' ({{lang-en|Freedom of the press }}) หรือ '''freedom of the media''' เป็น [[เสรีภาพ]]รูปแบบหนึ่ง เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อมวลชน รวมถึงสื่ออีเลกโทนิก และ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยปราศจากการแทรกแซงของ[[รัฐ]]
 
ตามที่ [[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] ของ [[สหประชาชาติ]] มีข้อบัญญัติไว้ในข้อที่ 19 ว่า: ''"ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน"''