ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 6750430 สร้างโดย 113.53.23.234 (พูดคุย))
#[[ธุดงค์]] แม้จะไม่จัดเป็นศีลหรือวินัย เพราะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบังคับให้ทำ แต่ก็ไม่ทรงห้าม เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากและลำบาก ทรงสรรเสริญผู้ปฏิบัติ จัดเป็นการควบคุมการใช้ปัจจัยสี่งที่อุกฤตที่สุด
 
== อ้างอิงโดย ==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
 
ผู้ใช้นิรนาม