ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

| [[ไฟล์:พระยาศรยุทธเสนี.JPG|100px]]
| พลเรือตรี [[พระยาศรยุทธเสนี]]<br> (กระแส ประวาหะนาวิน)
| 2610 กุมภาพันธ์มีนาคม 24772476<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/1005.PDF ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่] เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖</ref>
| 22 กันยายน 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/646.PDF ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่] เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗</ref>
| แต่งตั้ง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/816.PDF พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖] เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref>
19,861

การแก้ไข