เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[ม้ามารกระบิล]]
 
==พราน==กุขันธ์ุ
#[[พระยาทุกพรานกุขันธ์พราน]] หรือ [[พระยากุขัน]ขันธ์ุธิบดี]
เป็นหัวหน้ากลุ่มพราน ครั้งหนึ่งพรานกุขันธุ์ได้พาเหล่าพรานทั้งหลายไปล่าสัตว์ ระหว่างที่กำลังล่าสัตว์อยู่นั้นพรานกุขันธุ์ได้พบกับ พระราม นางสีดาพระลักษณ์ ที่กำลังเดินป่า ก็ได้อาสาพาพระรามข้ามฝั่ง และเมื่อสิ้นสุดสงครามก็พากันไปรอรับพระราม และได้ชื่อใหม่คือ พรานกุขันธ์ุธิบดี เป็นหัวหน้าพรานต่อไป
 
==สถานที่ในเรื่องรามเกียรติ์==
====ป่า====
ผู้ใช้นิรนาม