ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2536"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
! เรื่อง
! ผู้กำกับ
! นักแสดง
|-
| จับตาย (2536) || ผู้กำกับ: "พรพิสิฐ" ||
|
|-
# จับตาย (2536)
| กระหน่ำให้แสบสะเทิน (2536) || ผู้กำกับ: ยืนยง คงกระพัน || นำแสดงโดย: เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, จันทรา ธีรวรรณ
#*ผู้กำกับ: "พรพิสิฐ"
|-
# กระหน่ำให้แสบสะเทิน (2536)
| กระโปรงบานขาสั้น (2536) || ผู้กำกับ: ชาติชาย แก้วสว่าง || นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ
#*ผู้กำกับ: ยืนยง คงกระพัน
|-
#*นำแสดงโดย: เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, จันทรา ธีรวรรณ
| กล้ากล้าหน่อย อย่ากร่อยนัก (2536) || ผู้กำกับ: ศรีสวัสดิ์ || นำแสดงโดย: พุฒิพงษ์ เจริญกิจ, จิดา จารุสกุล, เฉลิมพล บุญรอด, รัฐพล จุลเปมะ, ปรางวลัย เทพสาธร, เอกวุฒิ รัตนโสภณ
# กระโปรงบานขาสั้น (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ชาติชาย แก้วสว่าง
| กวนโอ๊ย (2536) || ผู้กำกับ: อรนุช ลาดพันนา || นำแสดงโดย: ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
#*นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ
|-
# กล้ากล้าหน่อย อย่ากร่อยนัก (2536)
| กองทัพดิบ 234 (2536) || ผู้กำกับ: รุ่งโรจน์ || นำแสดงโดย: เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, ชลลดา ธนาพร
#*ผู้กำกับ: ศรีสวัสดิ์
|-
#*นำแสดงโดย: พุฒิพงษ์ เจริญกิจ, จิดา จารุสกุล, เฉลิมพล บุญรอด, รัฐพล จุลเปมะ, ปรางวลัย เทพสาธร, เอกวุฒิ รัตนโสภณ
| กองร้อย 501 ริมแดง (2536) || ผู้กำกับ: มนู วรรณายก || นำแสดงโดย: แอนดริว เกรกสัน, คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา, บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, อรุณ ภาวิไล
# กวนโอ๊ย (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: อรนุช ลาดพันนา
| กอดคอกันแหวว (2536) || ผู้กำกับ: ทองก้อน ศรีทับทิม || นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สันติสุข พรหมศิริ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ภาพ ธรรมชาติ
#*นำแสดงโดย: ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
|-
# กองทัพดิบ 234 (2536)
| คนเหล็กเจ้านักเลง (2536) || ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี, จ.ฤกษ์ชนะ ||
#*ผู้กำกับ: รุ่งโรจน์
|-
#*นำแสดงโดย: เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, ชลลดา ธนาพร
| คนแซ่ลี้ (2536) || ผู้กำกับ: ชูชัย องอาจชัย || นำแสดงโดย: จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, บุษกร พรวรรณศิริเวช, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เกรียงไกร อุณหะนันท์
# กองร้อย 501 ริมแดง (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: มนู วรรณายก
| ความรักของคุณฉุย 2 ภาคปัญญาชนคนกะลิง (2536) || ผู้กำกับ: วรพจน์ โพธิเนตร ||
#*นำแสดงโดย: แอนดริว เกรกสัน, คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา, บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, อรุณ ภาวิไล
|-
# กอดคอกันแหวว (2536)
| คู่หูคู่ฮา (2536) || ผู้กำกับ: ทับทิมแดง || นำแสดงโดย: ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
#*ผู้กำกับ: ทองก้อน ศรีทับทิม
|-
#*นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สันติสุข พรหมศิริ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ภาพ ธรรมชาติ
| จระเข้ผีสิง (2536) || ผู้กำกับ: "ฤทธิณรงค์" ||
# คนเหล็กเจ้านักเลง (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี, จ.ฤกษ์ชนะ
| จับกังกรรมกรเบอร์ 1 (2536) || ผู้กำกับ: "คาดเชือก" || นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ธงชัย ประสงค์สันติ, เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ
# คนแซ่ลี้ (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ชูชัย องอาจชัย
| ฉันหรือเธอที่เผลอใจ (2536) || ผู้กำกับ: ชารียา รุ่งเรือง || นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, นัท มีเรีย, วิทิต แลต, รัญญา ศิยานนท์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
#*นำแสดงโดย: จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, บุษกร พรวรรณศิริเวช, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เกรียงไกร อุณหะนันท์
|-
# ความรักของคุณฉุย 2 ภาคปัญญาชนคนกะลิง (2536)
| ชะแว้บแอบปิ๊ง (2536) || ผู้กำกับ: ทศพร น้อยรอด || นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
#*ผู้กำกับ: วรพจน์ โพธิเนตร
|-
# คู่หูคู่ฮา (2536)
| ดิฉันไม่ใช่โสเภณี (2536) || ผู้กำกับ: พยุง พยกุล || นำแสดงโดย: ธิดา ธีรรัตน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชนาภา นุตาคม, เคิร์ก โลลิ่ง, ดวงสุดา จันทรสุข, อัญชลี ไชยศิริ
#*ผู้กำกับ: ทับทิมแดง
|-
#*นำแสดงโดย: ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
| แดดร้อน ลมแรง ความรักกำลังจะมา (2536) || ผู้กำกับ: "อินทัช" || นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, แอน ทองประสม, เอก โอรี, ธัญญาเรศ รามณรงค์, ตรี สุขเกษม, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
# จระเข้ผีสิง (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: "ฤทธิณรงค์"
| ตั๊กแตนผูกโบว์ (2536) || ผู้กำกับ: สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ || นำแสดงโดย: กสิณสุข โมระกานต์, จีรศักดิ์ แสงโชติ, รัฐยากร เพชรจันทร์, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ณัฐนี สิทธิสมาน, ปัทมาภรณ์ วรตันหยง
# จับกังกรรมกรเบอร์ 1 (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: "คาดเชือก"
| ถ้ารักแล้วจะแห้วไม่ว่ากัน (2536) || ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน || นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นุสบา วานิชอังกูร, วิทิต แลต, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, วีระชัย หัตถโกวิท, เฉลิมพร พุ่มพันธุ์วงศ์
#*นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ธงชัย ประสงค์สันติ, เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ
|-
# ฉันหรือเธอที่เผลอใจ (2536)
| ทหารหญิงห่ามๆ รุ่น 11 (2536) || ผู้กำกับ: เคน || นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, ศิวาวุธ สุขกุล, วีณา ธัญประดิษฐ์
#*ผู้กำกับ: ชารียา รุ่งเรือง
|-
#*นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, นัท มีเรีย, วิทิต แลต, รัญญา ศิยานนท์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
| ทูตมรณะ (2536) || ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ ||
# ชะแว้บแอบปิ๊ง (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ทศพร น้อยรอด
| เทพบุตรทนง (2536) || ผู้กำกับ: มาศ มาลิน, ไพลิน สยาม || นำแสดงโดย: ชัยณรงค์ เพชรยุทธ, ตรีรัก รักการดี, มอริส เค
#*นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
|-
# ดิฉันไม่ใช่โสเภณี (2536)
| ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม (2536) || ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา || นำแสดงโดย: ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ธัญญา โสภณ, ธัญญาเรศ รามณรงค์, เขมสรณ์ หนูขาว, ดช.คัมภีย์ พุ่มอ่อน, ดญ.ธัชชา พุ่มอ่อน
#*ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
|-
#*นำแสดงโดย: ธิดา ธีรรัตน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชนาภา นุตาคม, เคิร์ก โลลิ่ง, ดวงสุดา จันทรสุข, อัญชลี ไชยศิริ
| เธอของเรา ของเขา หรือของใคร (2536) || ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ || นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชุดาภา จันทเขตต์, วิทิต แลต, พิศมัย วิไลศักดิ์, หม่ำ จ๊กม๊ก
# แดดร้อน ลมแรง ความรักกำลังจะมา (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: "อินทัช"
| นักรบภูผาเดือด (2536) || ผู้กำกับ: รุ่งโรจน์ || นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ชลลดา ธนาพร
#*นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, แอน ทองประสม, เอก โอรี, ธัญญาเรศ รามณรงค์, ตรี สุขเกษม, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
|-
# ตั๊กแตนผูกโบว์ (2536)
| นักร้องนักเลง 2 (2536) || ผู้กำกับ: "ศักดิ์มรกด" ||
#*ผู้กำกับ: สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์
|-
#*นำแสดงโดย: กสิณสุข โมระกานต์, จีรศักดิ์ แสงโชติ, รัฐยากร เพชรจันทร์, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ณัฐนี สิทธิสมาน, ปัทมาภรณ์ วรตันหยง
| [[บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ]] (2536) || ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล || นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา, สมบัติ เมทะนี, ปรารถนา สัชฌุกร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, เกรียงไกร อมาตยกุล
# ถ้ารักแล้วจะแห้วไม่ว่ากัน (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
| บ้านผีปอบ 10 (2536) || ผู้กำกับ: "อรุณสวัสดิ์" ||
#*นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นุสบา วานิชอังกูร, วิทิต แลต, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, วีระชัย หัตถโกวิท, เฉลิมพร พุ่มพันธุ์วงศ์
|-
# ทหารหญิงห่ามๆ รุ่น 11 (2536)
| บ้านผีปอบ 9 (2536) || ผู้กำกับ: "อรุณสวัสดิ์" || นำแสดงโดย: มาฬิศร์ เชยโสภณ, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ธงชัย ประสงค์สันติ, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, ศุภกร อุดมชัย, ณัฐนี สิทธิสมาน
#*ผู้กำกับ: เคน
|-
#*นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, ศิวาวุธ สุขกุล, วีณา ธัญประดิษฐ์
| ปลัดบ้านนอก (2536) || ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ ||
# ทูตมรณะ (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์
| ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม (2536) || ผู้กำกับ: สมจริง ศรีสุภาพ || นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, นารากร โลหะชาละ, ทิพยวดี มะลิซ้อน, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, กิตตินันท์ สนธิขันธ์
# เทพบุตรทนง (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: มาศ มาลิน, ไพลิน สยาม
| ผีแม่ม่าย 3 (2536) || ผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสี || นำแสดงโดย: ลิซ่า ธิรัก, แอน โอศิริ, ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
#*นำแสดงโดย: ชัยณรงค์ เพชรยุทธ, ตรีรัก รักการดี, มอริส เค
|-
# ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม (2536)
| พญาแม่เบี้ย (2536) || ||
#*ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา
|-
#*นำแสดงโดย: ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ธัญญา โสภณ, ธัญญาเรศ รามณรงค์, เขมสรณ์ หนูขาว, ดช.คัมภีย์ พุ่มอ่อน, ดญ.ธัชชา พุ่มอ่อน
| เพลงรักข้ามคลอง (2536) || ผู้กำกับ: "รุ่งโรจน์" ||
# เธอของเรา ของเขา หรือของใคร (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์
| เพลงรักเจ้านักเลง (2536) || ผู้กำกับ: "วันชนะ" ||
#*นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชุดาภา จันทเขตต์, วิทิต แลต, พิศมัย วิไลศักดิ์, หม่ำ จ๊กม๊ก
|-
# นักรบภูผาเดือด (2536)
| เพื่อนซื่อพาก๊อง (2536) || ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น || นำแสดงโดย: จักรพรรณ อาบครบุรี, วรวิทย์ พิกุลทอง, วาสนา พูลผล, ทิพยวดี มะลิซ้อน
#*ผู้กำกับ: รุ่งโรจน์
|-
#*นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ชลลดา ธนาพร
| ไฟรัก เพลิงแค้น (2536) || ผู้กำกับ: จิตรกร อัจฉริยานุภาพ ||
# นักร้องนักเลง 2 (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: "ศักดิ์มรกด"
| ไฟรักเพลิงแค้น (2536) || ||
# [[บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ]] (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
| มนต์เพลงลำน้ำพอง (2536) || ผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสี || นำแสดงโดย: เฉลิมพล มาลาคำ, หม่ำ จ๊กม๊ก, แอน โอศิริ
#*นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา, สมบัติ เมทะนี, ปรารถนา สัชฌุกร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, เกรียงไกร อมาตยกุล
|-
# บ้านผีปอบ 10 (2536)
| มือปืน 2 สาละวิน (2536) || ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล || นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, วิชุดา มงคลเขตต์
#*ผู้กำกับ: "อรุณสวัสดิ์"
|-
# บ้านผีปอบ 9 (2536)
#*| ยอดคนเสือภูเขา (2536) || ผู้กำกับ: "อรุณสวัสดิ์"ประพนธ์ เพชรอินทร์ ||
|-
#*นำแสดงโดย: มาฬิศร์ เชยโสภณ, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ธงชัย ประสงค์สันติ, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, ศุภกร อุดมชัย, ณัฐนี สิทธิสมาน
| รักอาลัย พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2536) || ผู้กำกับ: "เรืองสัมฤทธิ์" || นำแสดงโดย: ทิพวรรณ จันทร์เกตุ, ทศพร ธารินทร์
# ปลัดบ้านนอก (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์
| เร็วกว่าใจ ไกลเกินฝัน (2536) || ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ || นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, มยุรา ธนะบุตร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กาญจนาพร ปลอดภัย
# ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: สมจริง ศรีสุภาพ
| แรงเงาอสูรย์ (2536) || ผู้กำกับ: กร ยุทธภูมิ || นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, รังษิยา ประสงค์ทรัพย์
#*นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, นารากร โลหะชาละ, ทิพยวดี มะลิซ้อน, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, กิตตินันท์ สนธิขันธ์
|-
# ผีแม่ม่าย 3 (2536)
| ลำเพลิน เพลงรัก (2536) || ผู้กำกับ: "ศักดิ์มรกต" || นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, เฉลิมพล มาลาคำ
#*ผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสี
|-
#*นำแสดงโดย: ลิซ่า ธิรัก, แอน โอศิริ, ธงชัย ประสงค์สันติ, หม่ำ จ๊กม๊ก
| ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด (2536) || ผู้กำกับ: อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ || นำแสดงโดย: สัญญา คุณากร, อังคณา ทิมดี, อรุณ ภาวิไล, ชไมพร สิทธิวรนันท์
# พญาแม่เบี้ย (2536)
|-
# เพลงรักข้ามคลอง (2536)
#*| เลือดอิสาน (2536) || ผู้กำกับ: "รุ่งโรจน์คาดเชือก" ||
|-
# เพลงรักเจ้านักเลง (2536)
| วัยร้อนช็อปเปอร์ร็อค (2536) || ผู้กำกับ: จิตรกร อัจฉริยานุภาพ ||
#*ผู้กำกับ: "วันชนะ"
|-
# เพื่อนซื่อพาก๊อง (2536)
| วิ่งหน้าตั้งกำลัง 2 บนเส้นทางมหัศจรรย์ (2536) || ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน || นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ปราโมทย์ แสงศร, ศรันย์ สาครสิน, ภาสวรรณ ขันทองทิพย์
#*ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น
|-
#*นำแสดงโดย: จักรพรรณ อาบครบุรี, วรวิทย์ พิกุลทอง, วาสนา พูลผล, ทิพยวดี มะลิซ้อน
| ศพ 5 ปี (2536) || ผู้กำกับ: "สุขสวัสดิ์" || นำแสดงโดย: ส่งเสริม ส่งสวัสดิ์, เจนจิรา มานะเจริญ, เกรียง ไกรมาก, จุติ คริสตี้, ปัทมาภรณ์ วรตันหยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
# ไฟรัก เพลิงแค้น (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: จิตรกร อัจฉริยานุภาพ
| สตึไม่เต็มสตังค์ (2536) || ผู้กำกับ: "กัลยาณี" || นำแสดงโดย: กฤษณ์ ศุกระมงคล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, เกียรติ กิจเจริญ
# ไฟรักเพลิงแค้น (2536)
|-
# มนต์เพลงลำน้ำพอง (2536)
| สบายบรื๋อ 2 ตอนบรื๋อเบิกบาน (2536) || ผู้กำกับ: "บรรหาร" || นำแสดงโดย: สมเจตน์ สะอาด, รัชนก พูนผลิน, ธงชัย ประสงค์สันติ, เกียรติ กิจเจริญ
#*ผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสี
|-
#*นำแสดงโดย: เฉลิมพล มาลาคำ, หม่ำ จ๊กม๊ก, แอน โอศิริ
| สมศรี โปรแกรมบี ปีนี้ 2ขวบ (2536) || ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา || นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, สุประวัติ ปัทมสูต, ผอูน จันทศิริ , กลศ อัทธเสรี,
# มือปืน 2 สาละวิน (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
| สมองกลคนอัจฉริยะ (2536) || ผู้กำกับ: นำโชค แดงพุด || นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, จิระ จันทร์ทอง, จีรุฒม์ ณ นคร, เขมสรณ์ มุสิกมาศ, สหัสชัย ชุมรุม
#*นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, วิชุดา มงคลเขตต์
|-
# ยอดคนเสือภูเขา (2536)
| สยองกึ๋นส์ (2536) || ผู้กำกับ: ดาวรุ่ง ธนะชัย || นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, รักษ์สุดา สินวัฒนา
#*ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์
|-
# รักอาลัย พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2536)
| เสียงแคน ดอกคูน (2536) || ผู้กำกับ: เด่นชัย จันทรพันธ์ || นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธิดา ธีรรัตน์, ศิริพร อำไพพงษ์, ไกรสร เรืองศรี
#*ผู้กำกับ: "เรืองสัมฤทธิ์"
|-
#*นำแสดงโดย: ทิพวรรณ จันทร์เกตุ, ทศพร ธารินทร์
| หนุ่มมอเตอร์ไซค์ หวานใจสาวโรงงาน (2536) || ผู้กำกับ: "รุ่งโรจน์" || นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ชลลดา ธนาพร, เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, พัน โสภา, ชุมพร อุดมศักดิ์, เป้า ปรปักษ์
# เร็วกว่าใจ ไกลเกินฝัน (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์
| หล่อ ซ่า เซอร์กับเธอผู้หวานใจ (2536) || ผู้กำกับ: สมชาย โพธิ์ดี || นำแสดงโดย: ธัญญาเรศ รามณรงค์, ปฏิวัติ เรืองศรี, เอก โอรี, ณัฐดนัย อัมพรสินธุ์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
#*นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, มยุรา ธนะบุตร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กาญจนาพร ปลอดภัย
|-
# แรงเงาอสูรย์ (2536)
#*| อีหนูภูธร (2536) || ผู้กำกับ: กร"ศักดิ์มรกต" || ยุทธภูมิ
|-
#*นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, รังษิยา ประสงค์ทรัพย์
| ไอ้คลั่ง (2536) || ผู้กำกับ: คงกระพัน ||
# ลำเพลิน เพลงรัก (2536)
|-
#*ผู้กำกับ: "ศักดิ์มรกต"
| ฮัลโหล ขอรบกวนหน่อยนะ (2536) || ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ || นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, นุสบา วานิชอังกูร, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, โชคชัย เจริญสุข, รอง เค้ามูลคดี, สุประวัติ ปัทมสูตร
#*นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, เฉลิมพล มาลาคำ
# ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด (2536)
#*ผู้กำกับ: อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
#*นำแสดงโดย: สัญญา คุณากร, อังคณา ทิมดี, อรุณ ภาวิไล, ชไมพร สิทธิวรนันท์
# เลือดอิสาน (2536)
#*ผู้กำกับ: "คาดเชือก"
# วัยร้อนช็อปเปอร์ร็อค (2536)
#*ผู้กำกับ: จิตรกร อัจฉริยานุภาพ
# วิ่งหน้าตั้งกำลัง 2 บนเส้นทางมหัศจรรย์ (2536)
#*ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
#*นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ปราโมทย์ แสงศร, ศรันย์ สาครสิน, ภาสวรรณ ขันทองทิพย์
# ศพ 5 ปี (2536)
#*ผู้กำกับ: "สุขสวัสดิ์"
#*นำแสดงโดย: ส่งเสริม ส่งสวัสดิ์, เจนจิรา มานะเจริญ, เกรียง ไกรมาก, จุติ คริสตี้, ปัทมาภรณ์ วรตันหยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
# สตึไม่เต็มสตังค์ (2536)
#*ผู้กำกับ: "กัลยาณี"
#*นำแสดงโดย: กฤษณ์ ศุกระมงคล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, เกียรติ กิจเจริญ
# สบายบรื๋อ 2 ตอนบรื๋อเบิกบาน (2536)
#*ผู้กำกับ: "บรรหาร"
#*นำแสดงโดย: สมเจตน์ สะอาด, รัชนก พูนผลิน, ธงชัย ประสงค์สันติ, เกียรติ กิจเจริญ
# สมศรี โปรแกรมบี ปีนี้ 2ขวบ (2536)
#*ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา
#*นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, สุประวัติ ปัทมสูต, ผอูน จันทศิริ , กลศ อัทธเสรี,
# สมองกลคนอัจฉริยะ (2536)
#*ผู้กำกับ: นำโชค แดงพุด
#*นำแสดงโดย: เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, จิระ จันทร์ทอง, จีรุฒม์ ณ นคร, เขมสรณ์ มุสิกมาศ, สหัสชัย ชุมรุม
# สยองกึ๋นส์ (2536)
#*ผู้กำกับ: ดาวรุ่ง ธนะชัย
#*นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, รักษ์สุดา สินวัฒนา
# เสียงแคน ดอกคูน (2536)
#*ผู้กำกับ: เด่นชัย จันทรพันธ์
#*นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธิดา ธีรรัตน์, ศิริพร อำไพพงษ์, ไกรสร เรืองศรี
# หนุ่มมอเตอร์ไซค์ หวานใจสาวโรงงาน (2536)
#*ผู้กำกับ: "รุ่งโรจน์"
#*นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ชลลดา ธนาพร, เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, พัน โสภา, ชุมพร อุดมศักดิ์, เป้า ปรปักษ์
# หล่อ ซ่า เซอร์กับเธอผู้หวานใจ (2536)
#*ผู้กำกับ: สมชาย โพธิ์ดี
#*นำแสดงโดย: ธัญญาเรศ รามณรงค์, ปฏิวัติ เรืองศรี, เอก โอรี, ณัฐดนัย อัมพรสินธุ์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
# อีหนูภูธร (2536)
#*ผู้กำกับ: "ศักดิ์มรกต"
# ไอ้คลั่ง (2536)
#*ผู้กำกับ: คงกระพัน
# ฮัลโหล ขอรบกวนหน่อยนะ (2536)
#*ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์
#*นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, นุสบา วานิชอังกูร, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, โชคชัย เจริญสุข, รอง เค้ามูลคดี, สุประวัติ ปัทมสูตร
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม