ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงมูนา อัลฮุซัยน์"

# [[สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2]] (30 มกราคม พ.ศ. 2505)
# [[เจ้าชายเฟซอล บิน ฮุสเซน]] (11 ตุลาคม พ.ศ. 2506)
# [[เจ้าหญิงอิชฮา บิน ฮุสซนฮุสเซน]] (23 มีนาคม พ.ศ. 2511)
# [[เจ้าหญิงซีไน บิน ฮุสเซน]] (23 เมษายน พ.ศ. 2511)
 
ผู้ใช้นิรนาม