ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

{| class="wikitable" width="100%"
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| '''[[เจ้าสาวช่างยนต์]]''' || [[คริษฐา สังสะโอภาส]], [[วรากร ศวัสกร]], [[กรกฎ ตุ่นแก้ว]], [[สพล อัศวมั่นคง]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[วรางคนาง วุฑฒยากร]], [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]], [[มนตรี เจนอักษร]], [[วันชัย เผ่าวิบูลย์]], [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]], [[กันตา ดานาว]], [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]], [[นาตยา จันทร์รุ่ง]], [[นริสา พรหมสุภา]], [[อัจจิมา โกสุมา]], [[ณพัชรินทร์ ไพบูลย์รัตนกิจ]], [[ปริเยศ อังกูรกิตติ]], [[ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ]]  || บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด || ปัญจพงศ์ คงคาน้อย ||
|-
| '''[[ไฟหิมะ]]''' || [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]], [[อุษามณี ไวทยานนท์]], [[จุติ จำเริญเกตุประทีป]], [[แก้วใส คริสตัล]], [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]], [[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]], [[ประชากร ปิยะสกุลแก้ว]], [[อภิษฎา เครือคงคา]], [[ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล]], [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]], [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]], [[กันตา ดานาว]], [[จอย ชวนชื่น]] || [[บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || พีรพล เธียรเจริญ ||
|-
| '''[[เรือมนุษย์]]''' || [[นุสบา ปุณณกันต์]], [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]], [[กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า]], [[สันติสุข พรหมศิริ]], [[อภิรดี ภวภูตานนท์]], [[นภัสกร มิตรเอม]], [[รัญดภา มันตะลัมพะ]], [[คาริสา สปริงเกตต์]], [[ชานนท์ อักขระชาตะ]], [[สิริลภัส กองตระการ]], [[ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด]], [[มัณฑนา หิมะทองคำ]], [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]], [[กชกร นิมากรณ์]], [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]], [[ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล]], [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]] || [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]] || ธีระศักดิ์ พรหมเงิน ||
|-
| '''[[เจ้าสาวช่างยนต์]]''' || [[คริษฐา สังสะโอภาส]], [[วรากร ศวัสกร]], [[กรกฎ ตุ่นแก้ว]], [[สพล อัศวมั่นคง]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[วรางคนาง วุฑฒยากร]], [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]], [[มนตรี เจนอักษร]], [[วันชัย เผ่าวิบูลย์]], [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]], [[กันตา ดานาว]], [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]], [[นาตยา จันทร์รุ่ง]], [[นริสา พรหมสุภา]], [[อัจจิมา โกสุมา]], [[ณพัชรินทร์ ไพบูลย์รัตนกิจ]], [[ปริเยศ อังกูรกิตติ]], [[ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ]] || บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด || ปัญจพงศ์ คงคาน้อย ||
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม