ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
3 ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 
4 มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากมีน้ำนหักน้ำหนักเบากว่าอากาศ (คิดเทียบความหนาแน่นกับอากาศ) จึงลอยขึ้นเมื่อรั่ว
 
5 มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผู้ใช้นิรนาม