ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - ปัจจุบัน)
 
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล (ท.จ.) ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]] สิริอายุได้ 79 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถประกอบเกียรติยศศพ ณ ศาลากวีนีรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
821

การแก้ไข