ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายโลหิต"

| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[สุพรรณ บูรณะพิมพ์]]<br>[[มีศักดิ์ นาครัตน์]] || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]] || คฑาเทพ รัตนอุดม || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]]<br>[[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน]]
|-
| ขุนไกร/หลวงไกรสรเดช/พระยาไกรสีห์ราชภักดี (พ่อไกร) || [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] || [[ศรราม เทพพิทักษ์]] (วัยหนุ่ม)<br>[[อภิชาติ หาลำเจียก]] (วัยกลางคน) || [[พุฒิชัย อมาตยกุล]] || [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]]
|-
| หมื่นทิพเทศา/ขุนทิพเทวา (พ่อด้วง) ||[[นพพล โกมารชุน]] ||[[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]] || [[วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย]] || [[ชนะพล สัตยา]]
|-
| ดาวเรือง || [[อาภาพร กรทิพย์]] (ตอนโต)<br>[[ขวัญฤดี กลมกล่อม]] (วัยเด็ก) || [[สุวนันท์ คงยิ่ง]] (ตอนโต)<br>[[มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์]] (วัยเด็ก)<br>[[ดวงดาว จารุจินดา]] (วัยกลางคน/วัยชรา) || [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]] (ตอนโต)<br>[[พิมประภา ตั้งประภาพร]] (วัยเด็ก) || สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์ (วัยเด็ก)<br> [[ทิสานาฏ ศรศึก]] (ตอนโต)<br>[[บรรเจิดศรี ยมาภัย]] (วัยชรา)
| แม่หญิงเยื้อน || [[อำภา ภูษิต]] || [[รชยา รักกสิกรณ์|อุษณีย์ รักกสิกรณ์]] || [[เขมสรณ์ หนูขาว]] || [[ณัฐชา นวลแจ่ม]]
|-
| พระสุวรรณราชา (พ่อพัน) || อำนวย ศิริจันทร์ || [[สรพงษ์ ชาตรี]] || อนุสรณ์ เดชะปัญญา || [[ศรุต วิจิตรานนท์]]
|-
| หลวงเทพฤทธิ์อริศัตรูพ่าย (พ่อเทพ) || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[เอกพัน บรรลือฤทธิ์]] || [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]] || [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]]
|-
| ลำดวน || [[รัชนู บุญชูดวง]] || [[กชกร นิมากรณ์]] || [[ธิญาดา พรรณบัว]] || [[กวิตา รอดเกิด]]
| คุณหญิงศรีนวล || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] || [[ธัญญรัตน์ โลหะนันท์]] || [[อำภา ภูษิต]] || [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]
|-
| ย่านิ่ม || [[จุรี โอศิริ]] || [[บรรเจิดศรี ยมาภัย]] || [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]] || [[ดวงดาว จารุจินดา]]
|-
| อาจารย์ดาบ || ปราโมทย์ เมษะมาณ || [[ศิริ ศิริจินดา]] || [[โกวิท วัฒนกุล]] || [[พงษ์ประยูร ราชอาภัย]]
| มา || || ชัยวรงค์ ช่างเกิด || || กฤษณนาท มะลิวัลย์
|-
| พระยาพิริยะแสนพลพ่าย (ท่านเจ้าคุณพิริยะ) || [[ศิริ ศิริจินดา]] || [[พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์]] || || [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
|-
| หลวงเสนาสุรภาค (พ่อเดือน) || || [[มาฬิศร์ เชยโสภณ]] || || [[นนทพันธ์ ใจกันทา]]
|-
| พวง || || รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ || || ชนัญญา พงษ์นาค
| พระยารัตนาธิเบศร์ || || ศราวุฒิ ธัญญาลักษณ์ || || [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]]
|-
| พ่อจัน || || [[สพล ชนวีร์]] || ||
|-
| พระยาราชมนตรี (ปิ่น) || || || || [[นึกคิด บุญทอง]]
ผู้ใช้นิรนาม