ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

{| class="wikitable" width="100%"
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| '''[[เจ้าสาวช่างยนต์]]''' || [[คริษฐา สังสะโอภาส]], [[วรากร ศวัสกร]], [[กรกฎ ตุ่นแก้ว]], [[สพล อัศวมั่นคง]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[วรางคนาง วุฑฒยากร]], [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]], [[มนตรี เจนอักษร]], [[วันชัย เผ่าวิบูลย์]], [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]], [[กันตา ดานาว]], [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]], [[นาตยา จันทร์รุ่ง]], [[นริสา พรหมสุภา]], [[อัจจิมา โกสุมา]], [[จีรนันท์ ไพบูลย์รัตนกิจ]], [[ปริเยศ อังกูรกิตติ]], [[เก่งกาจ คอมเมเดียน]] || [[บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด]] || ||
|-
| '''[[ไฟหิมะ]]''' || [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]], [[อุษามณี ไวทยานนท์]], [[จุติ จำเริญเกตุประทีป]], [[แก้วใส คริสตัล]], [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]], [[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]], [[ประชากร ปิยะสกุลแก้ว]], [[อภิษฎา เครือคงคา]], [[ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล]], [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]], [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]], [[กันตา ดานาว]], [[จอย ชวนชื่น]] || [[บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || พีรพล เธียรเจริญ ||
ผู้ใช้นิรนาม