ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เพิ่งตาย}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ปรับภาษา}}
{{Infobox Person
| name = รังษีนภดล ยุคล
| birth_name = หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล
| birth_date = {{วันเกิด|2480|10|2}}
| birth_place = วังอัศวิน [[กรุงเทพมหานคร]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2560|7|6|2480|10|2}}
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]]
| residence =
| nationality =
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
หม่อมเจ้าหญิงท่านหญิง รังษีนภดล ยุคล ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 
== อุปนิสัย ==
ชีวิตในวัยทรงเยาว์หม่อมเจ้าหญิงท่านหญิง รังษีนภดล ยุคลชอบตามเสด็จพระบิดาไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติในพื้นที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่า[[พนมสารคาม]] ป่าชายแดน[[เทือกเขาตะนาวศรี]] ทรงสนพระทัยสนใจการศึกษาพันธุ์ไม้และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรอยเท้าสัตว์ป่า จนมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ซึ่งคุณหญิงท่านหญิงสามารถนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและอยู่ใกล้ชิดกับองค์ท่านเป็นอย่างดี คุณหญิงท่านหญิง รังษีนภดล ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงทุ่มเทวรกาย เพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีพลานามัยที่แข็งแรง สามารถดำเนินป่า และขับรถยนต์ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเลิศ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเก่าๆ ได้อย่างแม่นยำ มีอุปนิสัยเรียบง่าย ไม่ถือตัว และยังไปในงานพิธีต่างๆ ตามการทูลเชิญ
 
ปัจจุบันคุณหญิงท่านหญิงพักอยู่ ณ ตำหนักรังสิตคลองสี่ ซึ่งตั้งตรงปากทางเข้าคลอง 4 (ริมถนนรังสิต-นครนายก) ถนนพระองค์เจ้าสาย ตรงข้ามร้านอาหารบ่อเงิน และสนามม้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับพระตำหนักบึงยี่โถ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในบริเวณแนวเดียวกัน ซึ่งนอกจากเป็นที่ประทับแล้ว ยังเป็นที่ทำการมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล เป็นมูลนิธิที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่นๆ ด้วย โดยภายในพื้นที่วังตําหนัก คุณหญิงท่านหญิงรังษีนภดลทรงนำที่นาส่วนองค์มาใช้เป็นแปลงปลูกข้าวหอมนิล ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือหว่านพันธุ์ข้าว ใส่ปุ๋ยและควบคุมการเก็บผลผลิต ด้วยตัวเอง ทั้งยังใช้ที่นาเป็นที่ทำงาน เพื่อติดตามดูแปลงข้าว ซึ่งนำผลผลิตข้าวหอมนิลที่ได้ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
คุณหญิงท่านหญิง รังษีนภดล ยุคล ได้รับปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{* [[พ.ศ. 2543]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] (ท.จ.|2543}})<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 117 |issue= 9ข |pages= 1 |title= ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/009/1.PDF |date= 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 |language= ไทย }}</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม