ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เพิ่งตาย}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ปรับภาษา}}
| footnotes =
}}
'''คุณหญิง รังษีนภดล ยุคล''' ([[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] - [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]]) (นามเดิม: หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล) มีนามลำลองคือ '''ท่านหญิงอ๋อย''' เป็นพระธิดาองค์เล็กของ[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]]
 
== ประวัติ ==
'''คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล''' (นามเดิม: หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล) มีนามลำลองคือ '''ท่านหญิงอ๋อย''' เป็นพระธิดาองค์เล็กของ[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]]
หม่อมเจ้าหญิงท่านเหญิง รังษีนภดล ยุคล ประสูติเมื่อวันที่เกิดมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] มีเจ้าพี่น้องร่วมพระอุทร 2 พระองค์ คือ
* ท่านผู้หญิง [[พันธุ์สวลี กิติยากร]] หรือ หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สวลี ยุคล (ท่านหญิงปิ๋ม) พระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] หรือ ท่านชายกบ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])
 
หม่อมเจ้าหญิงทรงท่านเหญิงเข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชินี]]จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงไปศึกษาต่อที่[[เมืองโลซาน]] [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] นอกจากวิชาสามัญแล้วท่านหญิงได้ศึกษาด้านการกีฬา และด้านภาษา มีปรีชาด้านการ[[กีฬา]]หลายชนิด เช่น [[ขี่ม้า]] [[เทนนิส]] [[ว่ายน้ำ]]
==ประวัติ==
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] มีเจ้าพี่น้องร่วมพระอุทร 2 พระองค์ คือ
* ท่านผู้หญิง[[พันธุ์สวลี กิติยากร]] หรือ หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สวลี ยุคล (ท่านหญิงปิ๋ม) พระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] หรือ ท่านชายกบ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])
 
หม่อมเจ้าหญิงท่านเหญิง รังษีนภดล ยุคล ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับ [[หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์]] เมื่อวันที่ [[10 เมษายน]] [[พ.ศ. 2499 ]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๒/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙ ง, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๕ </ref> มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน คือ
หม่อมเจ้าหญิงทรงเข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชินี]]จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงไปศึกษาต่อที่[[เมืองโลซาน]] [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] นอกจากวิชาสามัญแล้วท่านหญิงได้ศึกษาด้านการกีฬา และด้านภาษา มีปรีชาด้านการ[[กีฬา]]หลายชนิด เช่น [[ขี่ม้า]] [[เทนนิส]] [[ว่ายน้ำ]]
 
* นางสาวสายฝน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (28 ส.ค. 2499 - ปัจจุบัน)
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับ [[หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์]] เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499 <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๒/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙ ง, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๕ </ref> มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน คือ
* นายดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (31 ส.ค. 2500 - ปัจจุบัน)
* นายรังษิดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (16 ธ.ค. 2502 - ปัจจุบัน)
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - ปัจจุบัน)
 
คุณหญิงท่านหญิง รังษีนภดล ยุคล ถึงแก่อนิจกรรม ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]] สิริอายุได้ 79 ปี
* นางสาวสายฝน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (28 ส.ค. 2499 - )
* นายดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (31 ส.ค. 2500 - )
* นายรังษิดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (16 ธ.ค. 2502 - )
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - )
 
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล ถึงแก่อนิจกรรม ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 สิริอายุได้ 79 ปี
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554
 
== อุปนิสัย ==
{{ท.จ.|2543}}<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 117 |issue= 9ข |pages= 1 |title= ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/009/1.PDF |date= 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 |language= ไทย }}</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล}}
* [http://www.rangsinoppadol.org ''มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล '']
 
 
{{เกิดปี|2480}}
{{ตายปี|2560}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:หม่อมเจ้าที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลยุคล]]
ผู้ใช้นิรนาม