ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| caption =
| birth_name = หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2480|10|2}}
| birth_place = วังอัศวิน
| death_date = {{วันตายและอายุ|2560|7|6|2480|10|2}}
ผู้ใช้นิรนาม