ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = ประสงค์ พูนธเนศ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมชายพัดชา แสงรัตนมณีเดชพงศ์กีรติยุต
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = พัดชา พงศ์กีรติยุต
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
34,995

การแก้ไข