ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย็อนซันกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|dynasty = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
| reign = [[ค.ศ. 1494]]-[[ค.ศ. 1506]]
|succession = เจ้าชายประมุขแห่งเกาหลี
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| reign-type1 = ระยะเวลาครองราชย์
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าซองจง]]
| ตำแหน่ง = เจ้าชายประมุขแห่งโชซ็อน
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์โชซอน
| ปี = [[พ.ศ. 2037]] - [[พ.ศ. 2049]]
ผู้ใช้นิรนาม