ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบ้าน เจ้าเรือน"

* [[สุกัญญา นาคสนธิ์]] รับบท ป้าใหญ่
* [[เดี่ยว หมากเตะ]] รับบท เท็น (สามีของดิว)
* [[ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล|ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกูร]] รับบท อาเล็ก
* [[อมรเทพ ศุภพร]] รับบท เสมียนชาย
* [[วุฒิ คงคาเขตร]] รับบท ลุงแคล้ว
ผู้ใช้นิรนาม