ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 2557 ||align="center"| [[เรือนริษยา]] ||align = "center"| [[ทฤษฎี สหวงษ์]]<br />[[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]<br />[[ดอม เหตระกูล]]<br />[[รามาวดี นาคฉัตรีย์]]<br />[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]
|-
|rowspan="2" align="center"| 2560 ||align="center"| [[เฮฮาเมียนาวี]] ||align = "center"| [[ฐกฤต ตวันพงค์]]<br />[[นันทนัช โล่ห์สุวรรณ]]<br /> [[จิรายุ ตันตระกูล]]<br /> [[บุษกร ตันติภนา]]<br />[[ณหทัย พิจิตรา]]<br />[[กัลยา เลิศเกษมทรัพย์]]<br />[[ษรฉัตร สหัชธนชัย]]<br />[[ดวงใจ หทัยกาญจน์]]<br />[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]
|-
|align="center"| [[นางบาป (ละครช่อง 3)|นางบาป]] ||align="center"| [[จรณ โสรัตน์]]<br />[[ปรียากานต์ ใจกันทะ]]<br />[[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]]<br />[[นันทนัช โล่ห์สุวรรณ]]<br />[[นาวิน เยาวพลกุล]]<br />[[วรรณปิยะ ออมสินนพกุล]]<br />[[พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์]]
ผู้ใช้นิรนาม