ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัลแวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 14:
 
*จตุชัย แพงจันทร์, Master in Security, (นนทบุรี: อินโฟเพรส, 2550), หน้า 281 ถึง หน้า 286
*[http://www.ict.pyo.nu.ac.th/sanchaiy/2010-01/InfoSec/SIS.htm สัณห์ชัย หยีวิยม,ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ,บทที่7]
*http://support.activemedia.co.th/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=27
*http://www.yimwhan.com/board/show.php?user=narongjr&topic=7&Cate=4
*http://www.scriptdd.com/webtip/phishing_scam.html
*http://www.jabchaisrisuphadith.com/main/view_joke.php?id=4554xyz
{{โครงคอม}}
 
ผู้ใช้นิรนาม