ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยไต"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
===[[Renal tubule|ท่อของหน่วยไต]]===
อยู่ต่อจากโบว์แมนแคปซูล มี 3 ส่วนใหญ่ๆ
====[[Proximal convoluted tubule|ท่อของขดส่วนต้น]]====
เกิดการดูดสารเข้ากระแสเลือดมากที่สุด มี[[ไมโทคอนเดรีย]]เยอะ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดูดสาร
====loop of henle[[ห่วงเฮนเล]]====
 
เป็นท่อขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปตัวU ใช้ในการดูดสารกลับเช่นกัน มีไมโทรคอนเดรียน้อยกว่าท่อส่วนต้น
ผู้ใช้นิรนาม