ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)|โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)]]
* โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
 
== การรับนักศึกษาเข้าศึกษา ==
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียน ผู้จบ ม.6 (สายวิทย์-คณิต) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี '''ประเภทรับตรงเท่านั้น''' ใในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี 
 
== หลักสูตรการศึกษา ==
2,184

การแก้ไข