ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(านยีรน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ''' ({{lang-en|Object-oriented programming, OOP}}) คือหนึ่งในรูปแบบ[[การเขียนโปรแกรม]]คอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสำคัญกับ วัตถุ ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันและนำมาทำงานรวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนำมาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้ วัตถุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานต่อไป
 
แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช้ [[การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ]] (Procedural Programming) ซึ่งให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ทำ โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆตามลำดับขั้นตอนการทำงาน แต่แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นให้ความสำคัญกับ ข้อมูล(data) และ พฤติกรรม(behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุกันมากกว่า
 
== เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุขชชชช ==
 
ตัวอย่างตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
ผู้ใช้นิรนาม