ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อระบบเลข"

* [[เลขฐานสิบห้า]]
* [[เลขฐานสิบหก]]
* [[เลขฐานสิบแปด]]
* [[เลขฐานยี่สิบ]]
* [[เลขฐานยี่สิบสี่]]
* [[เลขฐานยี่สิบห้า]]
** [[เลขดนี]] ([[:en:D'ni numerals]])
* [[เลขฐานยี่สิบหก]]
* [[เลขฐานยี่สิบเจ็ด]]
* [[เลขฐานสามสิบสอง]]
* [[เลขฐานหกสิบ]]
130,350

การแก้ไข