ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอนนา ลีโอโนเวนส์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 5 อีกครั้ง ===
ในปี [[พ.ศ. 2427]] แอนนามีโอกาสได้เข้าเฝ้า[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]] ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์หรือพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร" พระราชโอรสองค์ที่ 17 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [[(รัชกาลที่ 4)]] และทรงเคยเรียนหนังสือกับแอนนาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์
 
แอนนามีความปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสพบกับกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์อีกครั้ง ซึ่งนอกจากพระองค์จะเคยเป็นศิษย์แล้ว ดูเหมือนว่าแอนนาจะสนิทสนมกับ[[เจ้าจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4 |เจ้าจอมมารดากลิ่น]] พระมารดาของกรมพระนเรศร์ฯ มากเป็นพิเศษอีกด้วย
 
ต่อมา [[พ.ศ. 2440]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)]] เสด็จประพาสยุโรป แอนนาซึ่งขณะนั้นมีอายุได้ 66 ปี ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินจากกรุงสยาม ณ นคร[[ลอนดอน]] [[ประเทศอังกฤษ]] นับเป็นระยะเวลา 30 ปีพอดี หลังจากที่นางได้เดินทางออกจาก[[กรุงเทพมหานคร]]
 
แอนนาเสียชีวิตที่เมือง[[มอนทรีออล]] ใน[[รัฐควิเบก]] [[ประเทศแคนาดา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2458]] รวมมีอายุ 84 ปี
4,211

การแก้ไข