ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระมเหสี =
| พระชายา = [[เจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งเวสเตร์เกิตลันด์]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตตาร์แห่งสวีเดนมาร์กาเรธาแห่งเดนมาร์ก]]<br>[[เจ้าหญิงมาร์ธาแห่งสวีเดน]]<br>[[สมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม]]<br>เจ้าชายคาร์ล เบอนาดอตต์
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์]]
| ทรงราชย์ =
ผู้ใช้นิรนาม