เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เอนกสันนิษฐานจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายเก่า พบว่าเกาะแห่งแรกอยู่บริเวณเชิง[[สะพานมหาดไทยอุทิศ]] เกาะแห่งที่สองอยู่ตรงข้ามตึกการบินไทย ส่วนเกาะอีกเกาะหนึ่งเรียกว่าเกาะยายชีอยู่บริเวณ[[สะพานนริศดำรัส]] ส่วนเกาะทั้งสามหายไปในช่วงรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ถึง[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] แต่เกาะหายไปได้อย่างไรไม่เป็นที่ปรากฏ<ref name= "เอนก"/>
 
== อ้างอิงอิง จากเซน ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
ผู้ใช้นิรนาม