ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

| rowspan = "4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร]]
| rowspan = "2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ไม่ทราบ