ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 18 || [[พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)|พระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ โฆสโก)]] || พ.ศ. 2514 || พ.ศ. 2525
|-
| 19 || [[พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)]] || พ.ศ. 2525 || 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
|-
| 20 || [[พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) ]]|| พ.ศ. 2560 || รักษาการ
|}
 
4,469

การแก้ไข