ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 18 || [[พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)|พระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ โฆสโก)]] || พ.ศ. 2514 || พ.ศ. 2525
|-
| 19 || [[พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)]] || พ.ศ. 2525 || ปัจจุบันพ.ศ. 2560
|-
| 20 || พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) || พ.ศ. 2560 || รักษาการ
|}
 
3,775

การแก้ไข